De support die wij geven is in de meeste gevallen gratis.


Wanneer is de support gratis:

Voorwaarde: Het product is bij ons is aangeschaft;

- Bij het geven van digitale support via de ticketservice

- Bij het geven van teamviewer support tot maximaal 30 minuten.


Wanneer is de support niet gratis:

- Als het product niet bij ons is aangeschaft

- Zodra de digitale support via teamviewer meer tijd in beslag gaat nemen als 30 minuten

- Zodra de digitale support via de ticketservice niet meer toereikend is

- Zodra er beroep wordt gedaan aan onze "Support aan huis" service


Indien de digitale hulpverlening niet meer toereikend is, en er intensieve begeleiding nodig blijkt te zijn dan valt dit onder de "betaalde" support in de vorm van hulp aan huis (https://domburgtrainsupport.nl/support-aan-huis), 1-op-1 begeleiding in de werkplaats of tijdens Hobbydagen,

In de meeste gevallen zullen wij u adviseren in het vervolgtraject en de mogelijkheden tot intensieve begeleiding.


Indien u toch support wilt op producten die niet bij ons zijn aangeschaft laten wij u uiteraard niet in de kou staan. U kunt support afkopen per uur. Een uur kost u € 60,- en geeft u recht op 1 uur support. Onze medewerkers registreren de tijd die zij bezig zijn met het geven van de support.


Indien u hiervan gebruikt wenst te maken dan kunt u dit aangeven door een email te sturen aan info@domburgtrainsupport.nl