Vanuit de DTS Nieuwsbrief:

TM44 Firmware 1.24 uitgerold!

Het afgelopen jaar is er door VPEB en zijn partners gewerkt en getest aan een grote verandering van de aansturing van analoge locomotieven. Welke geresulteerd heeft in een nieuwe firmware voor de TM44.

De aanleiding hiervoor is de verandering van motoren in de schalen Z en N. In deze modellen worden nu klokankermotoren geleverd welke een hele lage weerstand hebben. Een van de eigenschappen van Dinamo is dat er bij blokken met een analoge locomotief ook stroomdetectie wordt toegepast. Deze kleine stroom op de rails zorgt ervoor dat de motor in een richting alvast op scherp komt te staan waardoor deze makkelijker in beweging komt naar een richting, en in de andere richting moeilijker.

 Het is een beetje vergelijkbaar met een stromende beek waar je in gaat staan. Met de stroming mee lopen is makkelijker dan tegen de stroming in.

 

Dit was vooral te merken in een groot verschil van snelheidsmeting in beide richtingen, waarbij deze veel afweken van elkaar. Door een aanpassing van de firmware wordt de manier van stroomdetectie anders opgebouwd waardoor dit effect is verdwenen. In de praktijk bleek dit niet alleen voor schaal Z goed te werken, ook in de schalen N, TT en H0 was het effect merkbaar. Analoge locomotieven kwamen mooier op gang, hadden een langzamere snelheid  in de lage stappen welke ook lager waren dan voorheen. De meeste testlocs bij ons zakten ruim 4-5 stappen in snelheid. En gaven daarbij een mooiere en vloeiendere curve als voorheen met de oude firmware.

Kortom, de moeite waard om even groot aan te kondigen en uw systeem te updaten!

Deze nieuwe functie heeft een naam gekregen: Slow Decay. Deze optie is nu ook te vinden in de DinamoConfig software. Hier kan je kiezen uit Fast Decay (de oude methode) en Slow Decay (de nieuwe methode).

De kleine letters

Uiteraard zijn er een paar voorwaarden voor de update, in niet alle gevallen is de update mogelijk. Let op, in de volgende tekst staan klikbare links naar bestanden op www.dinamousers.net. je browser zal je eerst vragen om in te loggen. Deze bestanden staan in de “bestandsgalerij” waarvoor je klantstatus dient te hebben. Heeft u dit niet, laat ons dat dan even weten!

 • De firmware werkt niet op de TM-H, combineer je de TM44 in een systeem met de TM-H sla dan de update over of stel de TM44 in op Fast Decay (standaard instelling)
 • De RM-C en RM-U heeft minimaal firmware 1.40 nodig, deze vindt u hier voor de RM-C en hier voor de RM-U. U kunt uw firmware versie controleren in het statusscherm van DinamoConfig.
 • DinamoConfig moet geüpdatet worden naar 1.41. Dit doet u door deze update te downloaden en na uitpakken (zip-bestand) op uw bureaublad te plaatsen.

Het updaten van uw RM-C firmware is vrij eenvoudig en wordt uitgelegd in de handleiding RM-C op pagina 17 en 18.

Ziet u het uitvoeren niet zitten, en wilt u hulp?

Geen probleem, wij komen graag bij u thuis om de update voor u uit te voeren.

Hier leest u hoe dit te werk gaat

 

U kunt ook met uw systeem naar de werkplaats komen, en hier uw systeem te laten updaten. Maak hiervoor een afspraak door een e-mail te richten aan info@domburgtrainsupport.nl

Zelfdoen is niet heel moeilijk, wat heeft u nodig?

Als uw systeem aan de bovenstaande punten voldoet dan kunt u starten met de update.

 1. Download van Dinamousers.net de Bootloader als u dat nog niet heeft gedaan, en pak dit bestand uit (ZIP bestand)
 2. Download van Dinamousers.net de TM44 1.24 firmware bestand, en pak dit bestand uit (ZIP bestand)
 3. Een lange patchkabel waarmee u van uw RM-C de laatste TM44 kunt bereiken.
 4. Een losse jumper (Zo’n blauw klein stekkertje)

U kunt uw systeem updaten via de Databus van Dinamo zonder dat uw modules hoeft los te koppelen. In de praktijk is gebleken dat dit nog wel eens misgaat waardoor de update een foutmelding geeft. Hierom is het advies om elke module apart aan de RM-C te koppelen met een lange patchkabel. In dat geval is de betrouwbaarheid beter en gaat de update ook een stuk sneller.

De update uitvoeren doe je zo:

Het updaten van de TM44 word uitgelegd met uitgebreide tekst en uitleg in de handleiding TM44 op pagina 23, 24 en 25. Dit proces is hetzelfde als die van de OC32 en in zekere mate ook die van de RM-U/RM-C.

 Hier leggen we in een wat beknoptere vorm de stappen uit. Houd de handleiding echter wel bij de hand als u de update gaat uitvoeren en lees deze pagina’s goed door!

 

In dit proces gaan we ervan uit dat de RM-C of RM-U al is voorzien van de laatste firmware 1.40!!!

 1. Haal alle datakabels van de TM44 los door de RJ45 stekkers los te klikken, doe dat ook op de RM-C. Zodat er geen databus is aangesloten.
 2. Open DinamoConfig, maak verbinding door de juiste COM poort te selecteren en klik in de RM-x tabblad op de knop “Bootloader Trans. Mode”. Op de RM-C/RM-U zal nu de rode led gaan branden naast de blauwe led.
 3. Open de VPEB Bootloader, en selecteer de compoort en de update bestand.

(Zie handleiding TM44, pagina 24, figuur 18)

 1. Steek uw lange patchkabel in de poort van de RM-C waar voorheen de databus op aangesloten was en steek de andere zijde van de kabel in de eerste TM44.
 2. Plaats nu de jumper op de reset pinnen
   (Zie handleiding TM44, pagina 25, figuur 19)
 3. Klik in de Bootloader op “Connect to device”
 4. Trek in een vloeiende beweging de jumper van de reset pinnen af. Als het goed is gegaan branden beide led’s continu en verandert in de software de “Connect to device knop in “Disconnect device”. Gaat dit mis, geen probleem, gewoon opnieuw proberen vanaf stap 5.
 5. Klik in de software linksonderin op “Program” en wacht tot het diagnose scherm opduikt. Als hierin geen rode zinnen vermeld staan is de update goed gegaan.
 6. ga terug naar het vorige scherm en klik op “disconnect device”
 7. Herhaal nu stappen 4 tot en met 9 voor elke TM44

 

Gefeliciteerd, al je modules zijn geupdate! Reset nu het systeem door de spanning uit te schakelen en de USB kabel van de PC los te koppelen. Herstel nu de originele databus weer en herstart het systeem.

Als deze volledig is opgestart volgt u de volgende handelingen:
 (We gaan ervan uit dat de DinamoConfig 1.41 is opgestart)

 1. Open DinamoConfig, en selecteer uw com-poort.
 2. Klik vervolgens 1x op “Reset Fault” en vervolgens op “Status”
 3. Er verschijnt een pop-up waarin u kunt controleren of al uw TM44 modules zijn voorzien van firmware 1.24. is dit niet zo herhaal dan voor die modules de vorige stappen.
 4. Verlaat na controle het statusscherm en ga naar het tabblad “TMxx / UCCI”
 5. Selecteer ALL_TM44 in het dropdownmenu
 6. HEEL BELANGRIJK: schakel het vinkje in bij “Permanent”
 7. Onderin vind je de Decay-Mode en hier selecteer je “Slow-Decay”
 8. Klik op “Set Decay”
 9. Al uw TM44 modules zijn nu voorzien van de nieuwe feature!
 10. HEEL BELANGRIJK: Voer nieuwe snelheidsmetingen uit op al uw analoge locomotieven! DCC-locomotieven behoeven geen nieuwe meting.

 

Mocht je twijfelen, selecteer dan in het dropdown menu een willekeurige TM44 module en klik rechts van Decay-Mode op “Get Decay”. Hij leest dan de instellingen uit de TM44 in en bevestigt deze met een groene vulling bij de waarde.

 

Omdat de aansturing is veranderd, is het erg belangrijk dat u uw analoge modellen opnieuw inleert door een nieuwe snelheidsmeting te verrichten. Vergeet ook niet andere positionele instellingen te controleren.